1 Dane personalne
2 Miejsce zamieszkania
3 Informacje dodatkowe
Adres zameldowania
Uwaga! Prosimy o sprawdzenie poprawności wpisanego adresu we wszystkich polach!
Podanie dokładniejszej informacji o dochodach i o dacie wypłaty wynagrodzenia skutkuje szybsze rozpatrzenie wniosku oraz udzielenie pożyczki.

Szybka pożyczka do
5000 zł
z WoWcredit

Oferujemy szybkie i krótkoterminowe pożyczki konsumenckie dopasowane do Twoich potrzeb. Wystarczy trzy kroki, aby cieszyć się potrzebnymi pieniędzmi. Sprawdź naszą ofertę. Dla nowych klientów przygotowaliśmy pożyczki do 3000 zł udzielane na okres 30 dni.

W WoWcredit doceniamy stałych klientów, dlatego limit dostępnych pożyczek wzrasta. Maksymalna kwota wynosi 5000 zł. Nie potrzebujesz poręczeń i zabezpieczeń. Jeśli masz pomiędzy 20 a 65 rokiem życia, posiadasz obywatelstwo polskie, stały dochód i zdolność do czynności prawnych zgłoś się do nas.

Pożyczaj szybko, wybieraj mądrze!

Oferta szybkich pożyczek jest dzisiaj tak duża, że łatwo można zgubić się w ich gąszczu i wybrać tę, która wcale nie jest dla nas najkorzystniejsza. Dlatego, zanim pożyczymy pieniądze, porównajmy przynajmniej kilka z nich, by znaleźć najlepszą.

Pożyczanie przez Internet to wygodna technologia, która w razie nagłego braku gotówki umożliwia błyskawiczne uzyskanie pożyczki, bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę „szybka pożyczka” i już pojawiają się dziesiątki wyników. 

Czasami jednak zbyt szybko klikamy w pierwszy lepszy link, decydując się na pożyczkę, która wcale nie jest dla nasz najlepszą ofertą. A wystarczy chwila rozeznania i już będziemy wiedzieli, gdzie możemy liczyć na dodatkowe zniżki i korzystne promocje.

Godziny pracy

Pn. – Pt. 8:00-18:00


Informacje dotyczące pożyczkodawcy:
KNAVEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. GRZYBOWSKA, nr 2, jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000604290; NIP: 5252650384; REGON: 363910614; Kapitał zakładowy: 200 000,00 ZŁ Pożyczkodawca udziela pożyczek gotówkowych na okres do 30 dni i na kwotę od 200 zł do 5000 zł oraz działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Reprezentatywny przykład:
Całkowita kwota pierwszej pożyczki 1000 zł; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 25%; opłata przygotowawcza 0%; całkowita kwota do spłaty 1250 zł; RRSO 1410% * (stan na dzień 11.03.2016).
*Przy założeniu terminowej spłaty pożyczki.

Konsekwencje braku płatności:
W przypadku braku spłaty pożyczki w określonym termin płatności pobierane będą Odsetki naliczane w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych w skali roku, obowiązującego w dniu zwrotu Pożyczki. Opóźnione płatności wpływają na historię kredytową. Negatywna historia kredytowa ogranicza swobodne funkcjonowanie na rynku konsumenckim i prowadzenie działalności gospodarczej. Utrudnia korzystanie z usług finansowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych czy wynajmu lokalu. Niedotrzymanie terminów spłaty pożyczki zmusza nas do wszczęcia procedury windykacyjnej i daje możliwość umieszczenia negatywnego wpisu w Biurach Informacji Gospodarczych. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Knaven Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.